Abordare

Iată cum abordam procesul educational

Construim fundamentele

Învăţăm copilul să deprindă obiceiuri fundamentale : să raţioneze, să îşi ţină în ordine locul dar şi gândurile, să comunice direct, să interacționeze respectuos cu cei din jur, să urmeze şi să respecte regulile de igienă.

Dăm atenție fiecărui copil în parte

Pentru că fiecare copil este o personalitate distinctă, cu stări emoționale și interese diferite. Suntem atenți la nevoile lui, urmărim evoluția lui și oferim îngrijire și dragoste fiecărui copil.

Formăm capacitatea de auto-apreciere obiectivă

La iKids, copilul învaţă să îşi aprecieze singur şi obiectiv prestaţia, bazat pe propriile simţuri şi pe propria judecată. Utilizăm materiale auto-corectoare. Lucrând cu aceste materiale în clasă, copilul observă singur când greșește, și se auto-corectează, formându-şi capacitatea de a fi obiectiv. El nu va avea nevoie de confirmarea educatoarei ori de lauda semenilor pentru a realiza că a făcut bine.

Nu folosim calificative

Noi, oamenii, căutăm să pricepem lumea din jur deoarece instinctiv știm că asta ne ajută să supraviețuim. Dorința firească de a pricepe lumea ne este motivată de intenţia de a o pune în folosul nostru. Nu este necesar să stimulăm prin note sau „calificative” interesul nostru de a pricepe lumea. Copilul nu așteaptă o bomboană pentru a învăța să umble. Tocmai pentru că este ne-naturală, utilizarea stimulentelor ori calificativelor în procesul de învățare formează copilului un caracter nesigur, ce așteaptă recunoașterea celor din jur pentru acțiunile sale.