Materiale didactice

Materialele pe care le utilizăm au fost concepute în urma atentei observări a comportamentului copiilor.

Specialiştii Montessori au urmărit să realizeze materiale cu scopuri bine stabilite:

  • Materiale ce ajută copilul în procesul cognitiv
  • Materiale ce contribuie la dobândirea de abilităţi practice
  • Materiale şi obiecte destinate formării deprinderilor necesare în viaţa cotidiană

Materialele sunt gândite pentru a ajuta în înţelegerea fenomenelor, ori pentru a pune copilul în situaţii practice dar şi a-i forma un caracter ordonat şi disciplinat.

Multe materiale sunt auto-corectoare, adică permit copilului să observe dacă a lucrat corect sau nu și să se corecteze singur.

Galerie foto