Programa Educaţională

La iKids utilizăm programul educațional Montessori din SUA, care cuprinde următoarele arii curriculare:

Dezvoltare Senzorială

Copilul preșcolar este la vârsta la care percepe lumea aproape exclusiv prin simțuri. Explicațiile adulților au impact mult diminuat în percepția realității, comparativ cu impactul informației dobândite prin propriile simțuri. Pedagogia Montessori conștientizează importanța simțurilor în dezvoltarea copilului. Tocmai de aceea, o arie curriculară este dedicată dezvoltării senzoriale.

Aria senzorială urmărește două obiective: pe de-o parte sensibilizarea, rafinarea simțurilor iar pe de alta conștientizarea, structurarea și ordonarea informației percepute prin simțuri.

Copilul preșcolar este la vârsta la care a început să conștientizeze ce se întâmplă în lumea din jurul său. Ca bebeluș, el a primit informația prin simțuri, fără să poată discerne. Acum lumea înconjurătoare începe să capete sens. Copilul procesează informația ce îi vine prin simțuri și începe să o înțeleagă.

Materialele utilizate în această arie curriculară ajută copilul să conștientizeze și să clasifice informațiile ce le primește prin simțuri. Fiecare material se adresează unui anume simț: vizual, auditiv, tactil, termic, baric, olfactiv, gustativ.

Definitorii pentru aceste materiale, sunt următoarele:

 • Materialele izolează câte o singură caracteristică (exemplu o singură culoare, un singur sunet) permițând astfel copilului să identifice distinctiv caracteristica și să și-o sedimenteze, fără ca atenția să-i fie disipată
 • Materialele sunt concepute pe grade de dificultate a percepției. Gradientul urmează stadiul de dezvoltare al percepției copilului
 • Materialele sunt construite cu sistem de auto-corecție – copilul va putea observa singur și corecta posibile erori în lucrul cu materialele
 • O altă categorie de materiale folosesc formării simțului de volum, de spațiu

Viaţa practică

 • Aici copiii formează deprinderi practice și învață reguli de igienă
 • Copiii desfășoară activități cotidiene cum sunt încheierea nasturilor, udarea florilor, spălarea mâinilor. Utilitatea acestor activități este multiplă
 • Îi ajută să funcționeze autonom, iar independența câștigată le crește încrederea în propriile puteri
 • Contribuie la perfecționarea mișcărilor fine și la coordonarea mișcărilor

Limbaj

Aria limbajului este dedicată următoarelor obiective

 • îmbogățirea vocabularului
 • înțelegerea precisă a cuvintelor
 • formarea ușurinței de a se exprima
 • învățarea scrierii și citirii, corespunzător stadiului de dezvoltare individual al copilului

Matematică și Logică

Copiii înțeleg conceptele de bază în matematică: număr, fracțiune, șir, cantitate, unitate

Cunoașterea naturii și Cultura

Pedagogia Montessori abordează elemente de geografie, zoologie și botanică utilizând imagini dar și tehnici de asociere utile pentru a fixa informația în mintea copilului.

Pe măsură ce își dezvoltă capacitățile, cel mic capătă noțiuni mai elaborate, inclusiv despre istorie și societate, care îi consolidează înțelegerea lumii în care trăiește.

Pictura, dansul, muzica, se adaugă în spectrul activităților, în dorința de a forma o personalitate completă

 • Predarea se face în Engleză și Română.
 • Copilăria este vârsta marilor descoperiri. La iKids, lucrăm împreună cu copiii, dar și cu părinții, în această minunată epopee a descoperirii lumii.

Galerie foto